Pri objednávke do peších zón náš kuriér dokáže prísť iba na najbližšie možné miesto, na ktoré sa dá prísť autom.

ROZDELENIE PODĽA ZÓN

ZÓNA 1 – zdarma
ZÓNA 2 – 1,90 €
ZÓNA 3 – 2,90 €
ZÓNA 4 – 3,90 €
ZÓNA 5 – 6,90 €
PEŠIA ZÓNA – 6,90 €

UŽITOČNÉ INFROMÁCIE

Zóna 1 dovoz zdarma.
Zóna 2 nad 35€ dovoz zdarma.
Zóna 3, 4 a 5 nad 45€ dovoz zdrama.

OBJEDNÁVKA

Čakacia doba:
Petržalka – 1 a štvrť hodiny
Ostatné časti – 1 a pol hodiny

Minimálna objednávka: 6,90 €

ZÓNA 3 a 4 – minimálna objednávka 10 €
ZÓNA 5 – minimálna objednávka 20 €

Donáška:
Pondelok – Nedeľa: 10:00 – 21:50

Pri objednávke samostatných nápojov:
dovoz 3,00 €
Pri objednávke pizze 1/2 na 1/2 účtujeme vždy cenu tej drahšej